บริษัท พลัสบิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

95/18 หมู่9 อาคารแอทออฟฟิศ ชั้น 7 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Phone : (662) 589-6023 ,(662) 951-9757
Fax : (662) 589-2885
Email : pbi.inspector@gmail.com
Facebook : pbi.inspector@gmail.com